Projektudvikling Vesterskovvej

År: 2013
Areal:
Bygherre: Freja Ejendomme A/S

Belysning af fremtidige muligheder og funktioner ved at gennemarbejde 2 scenarier.

 

Scenarie 1 
Forslaget rummer en ny udnyttelse af nogle af de eksisterende bygninger samt nedrivning af andre. Det åbner mulighed for et mere åbent gårdrum.

Scenarie 2
Forslaget rummer en nedrivning af de eksisterende
bygninger og etableringen af et nyt boligprojekt med ialt 4500 m² nye boliger samt ca.1500 m² erhvervslokaler,
P-pladserne afvikles dels i kælderen dels på terræn.

 

Telefon: 86 512 880   |   E-mail: info@kampaps.dk
Aktiktekfirmaet Kamp